Leírás

1 db. Gyémánt Princess 1,5*1,5 mm [0.03Ct] G/VS