Leírás

2 db. Gyémánt 2mm [0,03Ct.] G/VS , 1 db. Gyémánt 2,25 mm [0,05Ct] G/VS